Loading
Pomoc - strona główna

Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Każdy Konsument, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić należy:
  1. w terminie do 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki należy wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.
  2. jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.
  3. warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Konsumenta, odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Konsument otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.
  4. Konsument odsyła towar na swój koszt na adres sklepu podany w kontakcie.
 2. Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Konsumenta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar. W przypadku gdy zwracane jest całe zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się również zwrócić kwotę wydaną przez Konsumenta na dostarczenie przez sklep towaru, z zastrzeżeniem, iż zwrotowi podlega kwota najtańszej oferowanej przez sklep formy przesyłki. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru. Środki zostaną zwrócone na konto Użytkownika w naszym sklepie. Można je wypłacić podając numer rachunku bankowego lub bez żadnych problemów wykorzystać podczas kolejnych zakupów - wówczas kwota zamówienia zostanie pomniejszona o zwróconą wartość. W przypadku płatności kartą zwrot nastąpi na kartę, z której zamówienie zostało opłacone.
 3. W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta. Odesłanie towaru nastąpi na koszt Konsumenta. Konsument będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.
 4.  W przypadku gdy Konsument zwraca tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), Sprzedawca oddaje Kupującemu tylko cenę towaru.
 5. Poniżej zamieszczony został przykładowy wzór oświadczenia dotyczącego rezygacji z zamówienia.